STPK
STPK

STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOMANDA

APIE MUS

Patirtis ir lankstumas rinkoje, suburta patyrusių, kvalifikuotų bei atsakingų specialistų komanda – taip galima apibūdinti statybos paslaugų rinkoje dirbančią įmonę „MB STPK“.

„MB STPK“ viena iš nedaugelio Lietuvos rinkoje esančių įmonių, kuri gali atlikti tiek bendrastatybinius ir specialiuosius, tiek technologinių įrenginių, bei vamzdynų statybos priežiūros darbus ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros darbus.

Įmonė netik kvalifikuota ir tobulėjanti, tačiau ir lojali.

Stipri, patikima, kompetentinga įmonė „MB STPK“ – daug siekianti statybos priežiūros srityje, kurios tikslas būti geriausia iš geriausių!

STPK
STPK

ĮMONĖS VEIKLA

Paslauga apima šiuos veiksmus:

 • Statinių techninės priežiūros atlikimas;
 • Statybos darbų vadovo sutarties pasirašymas;
 • Statybos darbų žurnalo pildymas, taip pat elektroninis statybų darbų žurnalas;
 • Pastato, ašių nužymėjimo, geodezinių nuotraukų darymas;
 • Statinių kadastrinių matavimų atlikimas (inventorinė byla);
 • Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos darymas;
 • Energetinio naudingumo sertifikato išdavimas;
 • Deklaracijos apie statybos užbaigimą pateikimas Statybos inspekcijai per Infostatybą;
 • Patvirtintos deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimas VĮ Registrų centras.
 • Atliekame užsakovo funkcijas.
 • Deriname techninius projektus, ir darbo projektus.
 • Vykdome užsakovo funkcijas projektavimo statybos ir objekto pridavimo etapuose.
STPK

STATYBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 • Statybos projekto priežiūra.
 • Faktiškai atliktų darbų kiekių skaičiavimas.
 • Darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė.
 • Naudojamų medžiagų kontrolė.
 • Techninės statybos priežiūros vedimas.
 • Tikrinam, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai.
 • Tikrinam atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.
 • Tikrinam ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas.
 • Kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.
 • Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.
STPK

KONTAKTAI

STPK

TURIMI VADOVŲ KVALIFIKACIJOS ATESTATAI

Ypatingojo statinio statybos vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigos.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai – saulės šviesos energijos elektrinės, kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui – tvoros, kiemo aikštelės, stoginės).

Ypatingojo statinio statybos vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigos.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigos.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Darbo sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigos.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų – magistralinis dujotiekis), šilumos, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Darbo sritys: šilumos tiekimo tinklų tiesimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigos.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Darbo sritis: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigos.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Darbo sritis: statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.
STPK